Het is verstandig uw ketel jaarlijks door een erkend installateur te laten onderhouden en laten controleren om zo een slechte verbranding tegen te gaan alsmede onnodige reparatiekosten te voorkomen. U haalt zo ook het beste rendement uit uw cv ketel!
Wij bieden u een onderhoudscontract aan:

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het éénmaal per jaar schoonmaken en indien nodig afstellen en inregelen van het gastoestel, tevens eventueel bijvullen en ontluchten.

Het abonnement is na de onderhoudsbeurt 1 jaar geldig.

Per storing vallen het 1e half uur en de voorrijkosten onder het abonnement.

Voorrijden wordt alleen in rekening gebracht ná 17.00, in het weekeind of op feestdagen.

Te vervangen onderdelen worden normaal berekend.

Niet onder het abonnement vallen: reparaties aan de installatie en onderdelen die zich in
het watergedeelte bevinden, zoals: circulatiepompen, afsluiters, expansievaten etc..

Storingen die zijn ontstaan door het uitvallen van de stroom, defecte CV regelingen, kamer of klokthermostaat (batterijen), gastoevoer, waterdruk (bijvullen, ontluchten) of bedieningsfouten door de gebruiker vallen ook niet onder het abonnement.

Indien u geen gebruik wenst te maken van een abonnement, maar u wilt wel jaarlijks onderhoud aan uw gastoestel, dan kunnen wij dit uitvoeren tegen uurloon en voorrijkosten.

Wij behouden ons het recht voor, om apparatuur welke in een slechte conditie verkeert, niet of niet meer in het abonnement op te nemen.

Regelmatig onderhoud betekent ENERGIE – besparing; verlengt de levensduur en verkleint de kansen op storingen.

Na werktijden en in de weekeinden zijn wij te bereiken via onze telefoonbeantwoorder met semafoon oproep. BEL VOOR SERVICE 0252-340560.

bestelbus